Thursday, February 17, 2011

पिंपातले जगणे आहे आपले

वयाची चाळीशी वगैरे गाठली ना की बर्याचजणांना एक सिनिकपणाचा फील यायला लागतो. आजवरच्या वाटचालीत आपण फार म्हणजेफारच बरे-वाइट सॉसलेय, कसले कसले विदारक अनुभव गाठीशी जमा झालेत, असे काय काय वाटायला लागलेले असते... खूप पाहिलय,भोगलंय, चटके सोसलेत, हादरे मिळालेत असं सारं वाटायला लागतं... मी त्यातलाच एक होतो- (आता नाही )
वर्ल्ड प्रेस फोटोचे यंदाचे विजेते फोटो त्यांच्या साईटवर जाऊन पाहिलेत ना का हे सारे समज-गैरसमज आपोआप गळून पडतात. आपले कसलेहादरे आणि कसले जीवनाभुव. खरोखरीच पिंपातले जगणे आहे आपले एवढे मात्र कळते - सिनिकपणाचा आपला फील नष्ट व्हायला आणिमनाच्या गाभ्यापर्यंत तळ ढवळून काढणारा भूकंप काय असतो याचा थेट अनुभव घेण्यासाठी तरी या साइटवरील फोटो पहा. हा फोटो केवळ वानगीदाखलआहे. नवर्याच्या घरी नांदत नाही, पळून आली म्हणून नाक-कान कापलेल्या बीबी आयशा  या अफगाण युवतीचा... संवेदनशील असाल तरसमूळ उन्मळून पडाल असे बरेच फोटो या साईटवर आहेत.

 
World Press Photo of the Year 2010
Jodi Bieber, South Africa, Institute for Artist Management/Goodman Gallery for Time magazine

Bibi Aisha, an 18-year-old woman from Oruzgan province in Afghanistan, who fled back to her family home from her husband’s house, complaining of violent treatment. The Taliban arrived one night, demanding Bibi be handed over to face justice. After a Taliban commander pronounced his verdict, Bibi’s brother-in-law held her down and her husband sliced off her ears and then cut off her nose. Bibi was abandoned, but later rescued by aid workers and the American military. After time in a women’s refuge in Kabul, she was taken to America, where she received counseling and reconstructive surgery. Bibi Aisha now lives in the US.
 http://www.worldpressphoto.org/?bandwidth=high
 http://www.worldpressphoto.org/index.php?option=com_photogallery&task=view&id=2055&Itemid=292&bandwidth=high


No comments:

Post a Comment